Om os

 

KFO

Kompetencecenter for ordblinde er et netværkssamarbejde mellem kompetencecenteret og ordblindeefterskolerne, hvis højt specialiserede lærere underviser på kurserne. Kurserne henvender sig dels til lærere, familier og virksomheder, der dagligt møder udfordringer med ordblindhed og specifikke indlæringsvanskeligheder i dansk, dels til kursister, som selv har læsevanskeligheder, som på disse kurser vil møde en anerkendende og yderst kvalificeret IT-baseret undervisning.

KFO udbyder kurser særligt tilpasset kursisterne i form af undervisning og/eller rådgivning blandt andet på ordblindeefterskolerne rundt omkring i landet, men også på folkeskoler/privatskoler og virksomheder, hvis dette anses for det mest optimale.

Idégrundlag

KFO ønsker at nedbryde fordomme og tilføre ressourcer til arbejdet med ordblindhed. Mange ordblinde kan opleve mindreværd på grund af de sproglige udfordringer og derigennem føle sig mindre kvalificerede til at deltage i samfundet på lige fod med alle andre. Derfor mener KFO, at børn og voksne med læsevanskeligheder bør mødes med  anerkendelse og positive forventninger for at fremme ressourcer til forøgelse af deres livskvalitet og dermed også muligheder for inklusion i samfundet.

Undervisere og rådgivere med fokus på anerkendelse skaber et grundlag, der sammen med IT-baseret undervisning øger ordblindes muligheder for at udnytte egne evner.

 

Hvorfor et kompetencecenter?
 • Mange ordblinde børn og voksne har en følelse af mindreværd på grund af vanskelig tilgang omkring det danske sprog.
 • Undervisning i børneskolen har kun ramt få elever med læsevanskeligheder.
 • Det danske samfund har mange fordomme omkring det at være ordblind.
 • At skabe livsglæde for ordblinde i børneliv, fritidsliv og erhvervsliv til gavn for samfundet.

 

Vision

Ordblindes evner skal anvendes optimalt i undervisning, arbejde og fritid.

Mission

Anerkendende og IT-baseret undervisning, uddannelse og kurser til ordblinde og elever med læse-, stave- og skrivevanskeligheder. Rådgivning for voksne, børn og familier med ordblindhed. Børn og unge skal udnytte deres gode evner til gavn for selvværd og samfund.

 

Målgruppe
 • Folkeskoler og privatskoler – personale/elever
 • Efterskoler – personale/elever
 • Højskoler – personale/elever
 • Virksomheder – ejere/personale
 • Forældre/familier/børn
 • Ikke uddannelsesparate unge med læse,- stave- og skrivevanskeligheder

 

 

Kurser

Tilmelding til kommende kurser via mail bent@kfordblinde.dk eller kontakt Bent Jacobsen på telefon + 45 21 24 16 44.

 

Ved tilmelding oplys venligst navn på kursus, deltagers og skoles navn, e-mail og telefonnummer samt deltagers titel og evt. skoles EAN-nummer. 

Pris pr. deltager 2000 kr., excl. moms inkl. mad/drikke hele dagen

NB: Det er IKKE en forudsætning at have deltaget i afholdte kurser for at komme med på kommende kurser.

Ved ønske og behov for specifikke kurser, gerne med forslag til indhold og location, kontakt da gerne KFO på bent@kfordblinde.dk

 

Kursusprogrammer

Kommende KFO-Kurser (klik på nedenstående links til højre for at se programmer):

15/5-2018 KFO Ringe Fri- og Efterskole Program Ringe Fri- og Efterskole tirsdag d.15.5.18

23/5-2018 KFO Lystruphave Efterskole Program Lystruphave Efterskole torsdag d. 24.5.18

Afholdte kurser

2018

23/3-2018 KFO Frederiksberg Friskole KFO Frederiksberg Friskole 23. marts 2018

2017

29/9-2017 Rågelund Efterskole, Rågelundvej 179, 5240 Odense NØ KFO-Program Rågelund d. 29. september 2017

28/08-2017 Bork Havn Efterskole, Langagervej 1, 6893 Hemmet KFO-Program for Bork Havn Efterskole d 28. august 2017

KFO kurser for virksomheder – KFO – IT Erhverv for virksomheder 23.1.17 og 16.3.17

KFO & Efterskoleforeningens kurser vinter-forår 2017 – KFO kurser 2017 samlet oversigt

31/01-2017 Kompetencecenteret Søvejen 65, 8660 Skanderborg

07/02-2017 Nørbæk Efterskole Fårupvej 12, 8990 Fårup (v. Hobro/Randers)

28/02-2017 Nørbæk Efterskole Fårupvej 12, 8990 Fårup (v. Hobro/Randers)

02/03-2017 Sdr. Felding Efterskole Sdr Feldingvej 32, 7280 Sønder Felding (v. Herning)

13/03-2017 Emmerske Efterskole Åbenråvej 14, 6270 Tønder

15/03-2017 Nislevgaard Efterskole Nislevvej 11, 5450 Otterup (v. Odense)

20/03-2017 Bork Havn Efterskole Langagervej 1, 6893 Nørre Bork (v. Tarm)

21/03-2017 Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted, 7140 Stouby (v. Horsens/Vejle) Program Vrigsted

28/03-2017 Ryå Efterskole Centralgårdsvej 277, 9440 Aabybro (v. Aalborg)

04/04-2017 Lystruphave Efterskole Lystruphavevej 10, 8654 Bryrup (v. Silkeborg)

25/04-2017 Lystruphave Efterskole Lystruphavevej 10, 8654 Bryrup (v. Silkeborg)

10/08-2017 Onsild Efterskole Præstemarken 7, 9500 Hobro

 

 • Kursus på Vrigsted Efterskole, Inklusion med IT, “Digitale metoder i den inkluderende undervisning”  12. januar 2016 Kursus Vrigsted 12. januar 2016

 • Kursus på Bork Havn Efterskole, “Inklusion med IT – for undervisere af elever med specifikke indlæringsvanskeligheder”, 26. november 2015 kursus, 26. november 2015

 • Kursus på Kastanievejens Efterskole, “IT-lommen -iphone/ipad i den inkluderende undervisning, 13. november 2015 Kursus, 13. nov. iPhone 2015

 • Kursus på Lystruphave Efterskole, “IT-lommen -iphone i den inkluderende undervisning”, 3. december 2014

 • Kursus på Vrigsted Efterskole, 4. februar 2015 Kursus 4. februar 2015

 • Kursus på Bork Havn Efterskole, Kursus 24. marts 2015

 • Kursus på Emmerske Efterskole, Inklusion med IT, 8. april 2015

 • Kursus på Lystruphave Efterskole, Mac/ XOS Yosemite Den 8. okt. 2015

 • Kursus på Lystruphave Efterskole, iphone Den 7. okt. 2015

 • Kursus på Bork Havn Efterskole, “Inklusion med hjælp fra den digitale værktøjskasse”, 8. september 2014

 • Kursus på Lystruphave Efterskole, “Inklusion med iPhone, iPad, PC/Mac”, 28. august 2014

 • Kursus på Lystruphave Efterskole, “Inklusion med iPhone, iPad, PC/Mac”, 2. maj 2014

 • Kursus på Vrigsted Efterskole “Inklusion med iPad”, 22. april 2014

 • Kursus Sjørringvold Efterskole, 14. november 2013

 • Kursus Emmerske Efterskole, 6. november 2013

 • Kursus Farsø Efterskole, 2. oktober 2013

 • Kursus Vrigsted Efterskole, 14. september 2013

 • Kursus Gylling Efterskole, 5. august 2013

 • Ved ønske og behov for specifikke kurser, gerne med forslag til indhold og location, kontakt da gerne KFO på bent@kfordblinde.dk
 •  PS:  Det er IKKE en forudsætning at have deltaget i afholdte kurser for at komme med.

Holdet bag

Formand Bent Jacobsen,

Bent Jacobsen, Ejer og iværksætter

Har fra starten af ordblindeefterskolernes samarbejdsorganisation været med i bestyrelsen og sidder nu med som repræsentant for KFO i netværksbestyrelsen for ordblindeefterskolerne. Gennem 24 år som forstanderpar på Gylling Efterskole har bestyrelsesarbejdet båret meget præg af fælles projekter og forskning på ordblindeefterskolerne, hvor vores sidste forskning var i samarbejde med CFU (Center for Ungdomsforskning) omkring unges udbytte på ordblindeefterskolerne. Jeg har fulgt folkeskolen gennem mit arbejde som medlem af Odder Byråd og er nu med i Skanderborg Byråd pr. 1. januar 2014, hvor Undervisning og Børn, Børn og Unge og Folkeoplysningen er mine udvalgsposter. KFO vil kæmpe for bedre og anerkendende vilkår for mennesker med specifikke indlæringsvanskeligheder, så faglige- og livsressourcer kan frigives til gavn for den enkelte og vores fælles samfund.

Nina Kirk, Kreativ samarbejdspartner

Har studeret oplevelsesøkonomi og har stor erfaring indenfor PR, kreativ konceptudvikling og events. Har på Gylling Efterskole set og oplevet utallige unge mennesker udvikle sig og vokse i kraft af anerkendende og ligeværdig undervisning. Ved etablering af KFO mener jeg muligheden for yderligere fokus på og udvikling af ordblindes kompetencer fremmes.

Kristian Bjerre Andersen, Undervisningsassistent

Tidligere elev på Gylling Efterskole (2 år). Læser psykologi på SDU i Odense og arbejder derudover for KFO på kurser.

Ordblinde kompetencer

Jakob Christensen, Undervisningsassistent

Har gået på Gylling Efterskole og læser til lærer på Århus lærerseminarium

Cecilie Louise Withagen, Undervisningsassistent

Jeg er tidligere elev på Gylling efterskole og læser nu en kandidat på Roskilde universitet

KFO Ordblinde

Katrine Lorentzen, Undervisningsassistent

Jeg er tidligere elev på Gylling efterskole, hvor jeg gik i 2 år (11/12 og 12/13). Jeg er i gang med at tage en STX på Horsens statsskole, hvor jeg går i 3.g, på Matematik, fysik, kemi linjen. Jeg er færdig på gymnasiet i år 2017, og efter gymnasiet vil jeg have et sabbatår, hvor jeg vil arbejde og rejse rundt og se verden.

Morten Thalund Thomsen, Undervisningsassistent

Jeg er en ung mand på 24 år og lærerstuderende. Jeg har gået på Gylling Efterskole i to år fra 2006-2008, og kæmper hverdag med min ordblindhed, jeg går meget på i sport og idræt. Det er her jeg har min styrker. Jeg bruger diverse it-hjælpemidler i min hverdag, for det er jeg nødt til.

Jens Thim Nielsen, Undervisningsassistent

Tidligere elev på Gylling Efterskole (2 år). Studerer på HHX i Randers (Tradium). Går på international linje (3.g), som ligger stor vægt på sprog. Tager studentereksamenen til sommer Derefter har jeg et halvt sabbatsår, hvor jeg regner med at forbedre/ udvide mine sprogkundskaber i enten Kina (Mandarin) eller Spanien (Spansk). I starten af 2016 skal jeg i forsvaret og håber på en forlængelse af min kontrakt.

Lærke Vendelev Sørensen, Undervisningsassistent

Tidligere elev på Gylling Efterskole, afsluttet efter 2 år. Nuværende HF studerende på Horsens Statsskole, afslutter studentereksamen sommeren 2015. Efterfuldt af et sabbatsår, som bl.a. indebærer et halvt års arbejde, samt en 3 måneders backpacker tur til udlandet. Efter sabbatåret startes drømme uddannelsen som politibetjent.

Kasper Kragh, Undervisningsassistent

Tidligere elev på Gylling Efterskole. KFO er et fantastisk koncept hvor jeg synes at kunne bidrage med min viden indenfor programmet CD-ORD som jeg har haft stor gavn af og som har hjulpet mig til at kunne undvære programmet den dag i dag. Synes samtidig det er berigende, at kunne dele mine erfaringer fra mig selv om hvor jeg bedst tog i mod læring. Er uddannet Social og Sundhedshjælper og Brandmand. Arbejder som portør på Horsens sygehus. Er udøvende musiker/pianist og laver teater, har blandt andet været ansæt som musical instruktør i Horsens ungdomsskole i 2 år.

Vores samarbejdspartnere

Netværk

troels-borring

Troels Borring, Formand for Efterskoleforeningen

Som formand for efterskoleformen har jeg stor interesse i at støtte enhver handling, som fremmer alle børn og unges robusthed. KFO er et glimrende initiativ – den viden, som ligger her, kan jeg kun ønske mig udbredes til flest mulige.

kirsten-weile

Kirsten Weile, Forstander Vrigsted Efterskole

Forstander for Vrigsted Efterskole – en ordblindeefterskole. Formand for Ordblindeefterskolernes Netværksbestyrelse i 11 år. Vi arbejder for at udbrede kendskabet til ordblindeefterskolernes særlige pædagogik og målgruppe. Vi har gennemført forsknings- og udviklingsprojekter, der bidrager til en solid viden om vigtige faktorer i undervisningen og  anvendelse af it-hjælpemidler. Gennem solid undervisning, der er vedkommende, anerkendende og fagligt funderet kan elever med læse- og skrivevanskeligheder forberedes til at  gennemføre ungdomsuddannelse, selvvalgt uddannelse og et godt voksenliv. Kompetencecenter for Ordblinde er en vigtig platform, hvor ordblindeefterskolernes særlige kompetencer og viden kan bruges.  Jeg er uddannet lærer og har en mastergrad i specialpædagogik.

lone-buch

Lone Buch, UU-leder, UU Odder Skanderborg

Som UU-leder for UU-Odder-Skanderborg har jeg stor interesse i også at støtte initiativer, der arbejder for bedre skolekundskaber og uddannelsesmuligheder for unge mennesker med læse- og skrivevanskeligheder.

Mia mikroværkstedet ordblinde

Mia Sander Kildemoes, Produktspecialist MV Nordic

MV Nordic har udviklet læse og skrivestøtteprogrammet CD-ORD. Med CD-ORD på computeren kan kursisterne på KFO blive bedre til at læse- og skrive tekster. Programmet læser al tekst på computeren højt samt giver gode ordforslag, imens kursisten skriver. Jeg har med stor interesse deltaget i KFO´s opstart samt bidraget til, at CD-ORD bliver en del af undervisningen på KFO.

Kaj Andersen, netværksgruppe KFO

Kaj Andersen, Project Manager, Vestas

Deltager i KFO. fordi jeg gerne vil medvirke til, at virksomhederne får flere relevante oplysninger omkring personer med dysleksi og mulighederne for at hjælpe disse personer til gavn for både virksomhederne og deres ansatte med disse problemer, og ikke mindst medvirke til, at de personer, som skal undervise på dette område, er kompetente og har stor indsigt i ordblindes daglige problemer. Min erfaring på dette område er, at jeg i 5 år i Vestas har været fuldtidsbeskæftiget med at hjælpe personer med disse problemer. Mine visioner er at medvirke til, at det bliver personer, som har et stort kendskab til undervisning af ordblinde og har stor forståelse omkring disse personers problemer.

Kaj Egholm KFO

 

Kaj Egholm, Direktør og virksomhedsejer

Viggo Andersen, Kamstrup, KFO

 

Viggo Andersen, Produktionsleder, Kamstrup

AlexandervonOettingen_KFO

Alexander Von Oettingen, Leder af Center for Mindretalspædagogik

Udviklingsdirektør for Udvikling- og Forskningsafdelingen ved UC Syddanmark

Forskningsinteresse er pædagogisk filosofi, uddannelsesfilosofi, teori-praksisproblemet, dannelsesteorier, skoleteori og almen pædagogik.

Nyheder

august 23 2016

Flere kurser – efterår 2016

Efterskoleforeningen og Kompetencecenter For Ordblinde afholder 10 IT-inklusionskurser (her i efteråret) for undervisere, der har elever med læse- og skrivevanskeligheder. Vi kan også tilbyde kursus på den læs mere…

Kontakt

Send en besked eller ring

Søvejen 65, Stilling, 8660 Skanderborg

Du kan også ringe til os på tlf: +45 21 24 16 44

Ved tilmelding oplys venligst:
Kursus, deltagers navn, stilling, adresse, telefon og mail. Betalers navn, adresse, telefonnummer, mail, CVR-nummer samt evt. EAN-nummer.