december 27 2013

Julehilsen fra KFO

KFO vil gerne ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår, med tak for samarbejdet i det gamle år.

Kompetencecenter For Ordblinde har på de få måneder, det har eksisteret, haft 42 elever (lærere) til undervisning på ordblindeefterskoler.

Af satspuljemidlerne er der er afsat 4,6 mio. kr. i 2014 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2015-2017 til Projekt Netværkslokomotivet. Projektet har til formål at opkvalificere ledige og medarbejdere med læse-, stave- og regneproblemer, så de kan møde behovene på det moderne arbejdsmarked.

Jeg håber, at Netværkslokomotivet også vil benytte sig af KFOrdblindes helt unikke undervisningstilbud, med lærere fra ordblindeefterskolerne, som har mange års erfaring med anerkendende undervisning til disse elever og med flotte forsøgs- og forskningsresultater på ordblindeefterskolerne.

De sidste kurser er afholdt på Sjørringvold Efterskole og Emmerske Efterskole i november.

I det nye år starter vi med opfølgning på afholdte kurser og arbejder med etablering af kurser for medarbejdere i virksomheder, og endelig er der ikke afholdt kurser på Fyn og Sjælland, hvilket også må blive i det nye år.

Leave a Comment