FOR VIRKSOMHEDER

KFO tilbyder kurser tilpasset virksomheden og medarbejdernes specifikke behov

Praksis for vejledning:

 • KFO kommer på virksomheden (ca. en time), hvor IT-programmer/værktøjer præsenteres for medarbejdere, der har udfordringer i skriftlig kommunikation
 • KFO/virksomhed vurderer medarbejderes behov for vejledning.
 • KFO får indsigt i den dagligdag, som vejledningen skal bygge på.
 • KFO tilrettelægger vejledning/undervisning  for virksomheden.

 Resultat for virksomheden:

 • Større kvalitet i den skriftlige kommunikation.
 • Større udnyttelse af faglige og menneskelige evner.
 • Større tilegnelse af viden og færdigheder.
 • Større/hurtigere og bedre læringsforståelse i virksomheden.
 • Større grundlag for videreuddannelse og engagement.
 • Større selvhjulpethed i kommunikationen.
 • Større vækst/produktion i virksomheden.

 Færdigheder ved vejledning i brug af IT:

 • ”Skrive med munden og læse med ørene”.
 • ”Foto af tekst è digital oplæsning”.
 • ”Netværksdeling”.